Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
4. října 2023 ..:: Home ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
Prohlášení o soukromí

Uffici arredati, affitto ufficio, ufficiarredati se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Uffici arredati, affitto ufficio, ufficiarredati a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Uffici arredati, affitto ufficio, ufficiarredati souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Uffici arredati, affitto ufficio, ufficiarredati shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Uffici arredati, affitto ufficio, ufficiarredati také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Uffici arredati, affitto ufficio, ufficiarredati automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Uffici arredati, affitto ufficio, ufficiarredati využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Uffici arredati, affitto ufficio, ufficiarredati.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Uffici arredati, affitto ufficio, ufficiarredati, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Uffici arredati, affitto ufficio, ufficiarredati nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Uffici arredati, affitto ufficio, ufficiarredati doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Uffici arredati, affitto ufficio, ufficiarredati. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Uffici arredati, affitto ufficio, ufficiarredati nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Uffici arredati, affitto ufficio, ufficiarredati a rodinu webů Uffici arredati, affitto ufficio, ufficiarredati.

Použití osobních informací

Uffici arredati, affitto ufficio, ufficiarredati shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Uffici arredati, affitto ufficio, ufficiarredati a k poskytování služeb, o které jste požádali. Uffici arredati, affitto ufficio, ufficiarredati také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Uffici arredati, affitto ufficio, ufficiarredati a jeho přidružených částí. Uffici arredati, affitto ufficio, ufficiarredati vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Uffici arredati, affitto ufficio, ufficiarredati neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Uffici arredati, affitto ufficio, ufficiarredati Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Uffici arredati, affitto ufficio, ufficiarredati může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Uffici arredati, affitto ufficio, ufficiarredati a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Uffici arredati, affitto ufficio, ufficiarredati nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Uffici arredati, affitto ufficio, ufficiarredati udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Uffici arredati, affitto ufficio, ufficiarredati za účelem zjištění, jaké služby Uffici arredati, affitto ufficio, ufficiarredati jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Uffici arredati, affitto ufficio, ufficiarredati, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Uffici arredati, affitto ufficio, ufficiarredati prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Uffici arredati, affitto ufficio, ufficiarredati nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Uffici arredati, affitto ufficio, ufficiarredati a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Uffici arredati, affitto ufficio, ufficiarredati nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Uffici arredati, affitto ufficio, ufficiarredati používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Uffici arredati, affitto ufficio, ufficiarredati nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Uffici arredati, affitto ufficio, ufficiarredati, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Uffici arredati, affitto ufficio, ufficiarredati nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Uffici arredati, affitto ufficio, ufficiarredati zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Uffici arredati, affitto ufficio, ufficiarredati uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Uffici arredati, affitto ufficio, ufficiarredati vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Uffici arredati, affitto ufficio, ufficiarredati nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Uffici arredati, affitto ufficio, ufficiarredati na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


Copyright (c)   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2023 by DotNetNuke Corporation